Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo – WSPÓLNA AKCJA!.

„Twoje światła – twoje bezpieczeństwo” – pod takim hasłem w całej Polsce policjanci ruchu drogowego zwracają uwagę na to, jak ważne jest oświetlenie pojazdu. Jesienią i zimą światła aut i małe światełka pieszych – odblaski nabierają szczególnego znaczenia.

W okresie jesienno- zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia. Niesprzyjająca kierowcom i pieszym aura- deszcze, opady śniegu, mgły i bardzo szybko zapadający zmrok ograniczają widoczność. W takich warunkach niebagatelną rolę odgrywa oświetlenie pojazdu.  Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu.  Zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu  świateł mijania determinuje ich stan techniczny oraz właściwe ustawienie ich wysokości, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia a także natężenie emitowanego światła. Każda usterka może skutkować  niedostatecznym oświetleniem drogi albo przeciwnie- niesprawnymi światłami można wręcz „ oślepić” nadjeżdżających z naprzeciwka.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to suma wielu składników. Na drogach przecinają się ścieżki użytkowników aut i pieszych. Infrastruktura drogowa, warunki atmosferyczne, stan psychofizyczny użytkowników ruchu drogowego, stan techniczny pojazdów, stosowanie się do przepisów ruchu wpływają na sytuację na drodze. Warto więc dołożyć wszelkich starań, by na drogach było bezpiecznie.

Twoje światła – twoje bezpieczeństwo

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wraz ze wszystkimi komendami wojewódzkimi policji przy współpracy Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, operatora komunikatora Yanosik oraz blisko dwustu stacji diagnostycznych na terenie całego kraju rozpoczęło kampanię  pod hasłem „Twoje światła- twoje bezpieczeństwo”. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie zasady „widzieć i być widocznym” oraz zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno- zimowym  zagrożenia, które niesie za sobą niesprawne lub nieprawidłowe oświetlenie pojazdu.

Bezpłatna kontrola i regulacja świateł

Podczas kampanii  na wybranych stacjach diagnostycznych kierowcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej kontroli i regulacji  oświetlenia pojazdu. 10 i 17 grudnia – w dwie kolejne soboty diagności sprawdzą i wyregulują oświetlenie.

W naszym województwie jest dziewięć takich punktów:
– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego RCBRD – Olsztyn ul. Towarowa 6
-Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Pan Krzysztof Mościcki- Olsztyn ul. Pstrowskiego 28b
– PHU Stanley s.c. – Barczewo ul. Rzemieślnicza 1
– PPHU POMAROL – Biskupiec ul. Przemysłowa 4
– Mechanika Pojazdowa Kołtun – Elbląg ul. Ogólna 1 e
– MIKOZNAK Sp. z o.o.- Mikołajki ul. Tałcka 2
– TOP –  Górowo Iławeckie  ul. Kościuszki  17
– Centrum Kształcenia Praktycznego- Nidzica  ul. Wyborska 10
– FHU Bartosz Pokrzyński Mechanika Pojazdowa SKP- Jegłownik ul. Szkolna 15

Zobacz  Kradli rowery w Olsztynie - zatrzymano 10 osób

Warto nadmienić, że niektóre stacje diagnostyczne, przyłączyły się do akcji, w chwili rozpoczęcia tej inicjatywy. Także z pewnością lista punktów gdzie będzie można 10 i 17 grudnia br. sprawdzić za darmo oświetlenie będzie dłuższa.

Policyjne kontrole na drogach regionu

Policjanci drogówki aktywnie włączą się w działania „Twoje światła – twoje bezpieczeństwo”.  Przez najbliższe tygodnie funkcjonariusze będą czujnie przyglądać się oświetleniu pojazdów. Warto przypomnieć kierowcom, że w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia znaleźć można wszystkie dane techniczne dotyczące oświetlenia pojazdów. Policjanci będą zwracać uwagę na pojazdy z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem oraz wyciągać konsekwencje przewidziane prawem. Jeśli oświetlenie pojazdu nie odpowiada warunkom technicznym policjant zatrzyma dowód rejestracyjny  i skieruje auto na dodatkowe badania techniczne.


Widzieć – i być widocznym

Ta uniwersalna zasada dotyczy wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Obowiązkiem kierowcy jest zadbać o właściwe oświetlenie pojazdu. Obowiązkiem pieszego jest zadbać o własną widoczność. Dobre i sprawne oświetlenie pojazdu oraz pieszy wyposażony w elementy odblaskowe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa jesienią i zimą.

Prawo o ruchu drogowym jasno precyzuje sposób używania oświetlenia pojazdów. W trudnych warunkach jesienno- zimowych warto przypomnieć sobie podstawowe przepisy. „ Twoje światła-Twoje Bezpieczeństwo”.

7 grudnia br. ruszyła ogólnopolska akcja „Twoje światła-Twoje Bezpieczeństwo”. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wraz ze wszystkimi komendami wojewódzkimi policji przy współpracy Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, operatora komunikatora Yanosik oraz blisko dwustu stacji diagnostycznych na terenie całego kraju rozpoczęło kampanię  pod hasłem „ Twoje światła- twoje bezpieczeństwo”. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie zasady „ widzieć i być widocznym” oraz zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno- zimowym  zagrożenia, które niesie za sobą niesprawne lub nieprawidłowe oświetlenie pojazdu. W związku z powyższym Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przygotowali kilka wskazówek prawnych dotyczących używania świateł.

Zobacz  Pisz: Najpierw ukradł samochód, potem włamał się do warsztatu i ukradł paliwo

Używanie świateł mijania

Zgodnie z artykułem 51 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kierujący pojazdem ma obowiązek używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą lub  opadami atmosferycznymi ma obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe  przednie lub oba te światła jednocześnie. Holując inny pojazd  należy też pamiętać, żeby włączyć światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności.

Używanie świateł do jazdy dziennej

W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

Używanie świateł drogowych

W czasie od zmierzchu do świtu na drogach nieoświetlonych zamiast świateł mijania lub tez łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących lub pieszych poruszających się w kolumnie. Używając świateł drogowych kierujący  ma obowiązek przełączyć je na światła mijania w momencie, gdy zbliża się do:
– pojazdu jadącego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył  światła drogowe- drugi ma obowiązek zrobić to samo.
– pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może zostać oślepiony
– pojazdu szynowego lub pojazdu komunikacji wodnej, jeśli  poruszają się one w takie odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących takimi pojazdami.

Warto zaznaczyć, że używanie świateł drogowych uzależnione jest od oświetlenia drogi ( np. latarniami ulicznymi) i nie ma znaczenia czy droga znajduje się w obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym. Nie można używać ich w dzień, nawet podczas ograniczonej widoczności powietrza.

Używanie świateł przeciwmgłowych przednich

Kierujący pojazdem silnikowym  w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi ma obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie – albo oba te światła jednocześnie.

Na drodze krętej, która oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również  w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Warto przypomnieć, że drogi kręte to takie, na których występują liczne zakręty. Są one oznaczone tabliczką T-5 wraz ze znakiem A-3 lub A-4.

Używanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Kierujący pojazdem  może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. W momencie poprawy widoczności kierujący pojazdem ma obowiązek niezwłocznie wyłączyć te światła.

Zobacz  Szczytno: Zderzenie autobusu z osobową mazdą

O czym trzeba pamiętać?

Zgodnie z polskim prawem oświetlenie pojazdu powinno być homologowane a także odpowiadać warunkom technicznym zawartym w Rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Jeśli  oświetlenie zamontowane w pojeździe nie odpowiada przepisom auto uznaje się na niesprawne technicznie.

Jakie kary?

Nieużywanie wymaganych świateł na drogach publicznych jest wykroczeniem z artykułu 88 kodeksu wykroczeń.

Art. 88 kw: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia podlega karze grzywny

Zgodnie z artykułem 96§1 ust. 5 kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia podlega karze grzywny.

Pojazd nienależycie zaopatrzony  w wymagane urządzenia lub przyrządy to pojazd, który nie posiada np. trójkąta , apteczki lub gaśnicy, natomiast pojazd, który jest wyposażony  w wymagane urządzenia, ale  one nie  nadają się do  spełnienia swego przeznaczenia to np. niedziałające światła czy zużyty bieżnik opon.

Warto także przypomnieć, że pojazd nie spełniający wymagań w zakresie wymaganego przepisami oświetlenia narusza przepisy porządkowe, a w niektórych przypadkach stwarza też zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym, zgodnie z artykułem 132 ust. 1 pkt.1 lit. a i b ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu. Za zatrzymany dowód rejestracyjny policjant wyda pokwitowanie, w którym określi sposób używania pojazdu do chwili usunięcia nieprawidłowości, wyznaczy termin zezwalający na używanie pojazdu lub wyda zakaz dalszej jazdy  na drogach publicznych. Jeśli kierowca nie zastosuje się do takich ograniczeń popełni wykroczenie określone w art. 92§ 1 kodeksu wykroczeń:

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

źródło: KWP w Olsztynie

konstal

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here