XXXV Sesja Rady Miejskiej w Iławie (wideo).

Zapraszamy do obejrzenia XXXV styczniowej sesji Rady Miejskiej w Iławie.

Podczas tej sesji znalazły się m.in następujące punkty:

1.       Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku posiedzenia

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4.       Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej:

a)       Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i

Rekreacji. Realizacja zadań w roku 2016. Kalendarz imprez na rok 2017.

b)      Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury. Realizacja zadań w roku 2016. Kalendarz imprez na rok

c)       Projekty uchwał w sprawie:

1)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017-2029

2)      zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok

3)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli

4)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zobacz  XIX Sesja Rady Miejskiej w Iławie (wideo)

5)      udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”

6)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa

7)      zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

8)      ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława

9)      nabycia nieruchomości położnej w Iławie przy ul Ostródzkiej

10)   podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie

11)   nabycia nieruchomości położonej przy ul. Mieszka I

12)   nadania nazwy ulicy w mieście Iława

13)   udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku  dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku

Zobacz  XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Iławie (wideo)

14)   udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku  dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku

15)    udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku  dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku

16)   udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku  dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku

17)   udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie udziału Gminy Iława w kosztach utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie w 2017 roku

Zobacz  X Sesja Rady Miejskiej w Iławie (FOTO)

18)   udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie miejskiej Iława na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul.Ostródzkiej w Iławie w 2017 roku”

5.       Sprawy bieżące

Relacja wideo z sesji tylko na stronach Portalu Regionu wm24.info oraz Iławskiej Telewizji Internetowej www.ilawatv.pl

konstal

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here