Relacja wideo z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Iławie.

Zapraszamy do obejrzenia przed wakacyjnej XXVII sesji Rady Miejskiej w Iławie, która odbyła się w poniedziałek.

Sprawy, którymi zajmowali się radni to:

a)       Informacja na temat aktualnego bezrobocia oraz form przeciwdziałania (punkt zostanie zreferowany na sesji )

b)       Projekty uchwał w sprawie:

1)       zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2016-2029

2)        zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 rok

3)       zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

4)      aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

5)        upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia porozumienia z ZAKŁADEM POLIGRAFICZNYM POL-MAK, dotyczącego wspólnej realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, wchodzących w skład Projektu pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Iławie.;

6)       upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia porozumienia z firmą JACQUES BATTINI COSMETICS Sp. z o. o., dotyczącego skoordynowanej realizacji zadań inwestycyjnych, wchodzących w skład Projektu pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Iławie.;

Zobacz  VII sesja Rady Miejskiej w Iławie (FOTO)

7)        upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia porozumienia z firmą ICE-TRADE PRODUCTION SP. Z O.O, dotyczącego skoordynowanej realizacji zadań inwestycyjnych, wchodzących w skład Projektu pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Iławie.

8)       dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława

9)    zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita

10)    przyjęcia ”Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Iławy”

11)    zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na zaniechanie lub opieszałe działania Prezesa Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie

12)    dyżurów radnych w II półroczu 2016 roku

13)    wyrażenia zgody na zamontowanie tablicy upamiętniającej 96 ofiar „Katastrofy Smoleńskiej.

Relacja wideo na stronach Portalu Informacyjnego wm24.info oraz Iławskiej Telewizji Internetowej www.ilawatv.pl.

konstal

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here